Izba przyjęć

Odziały szpitalne

Blok operacyjny

Zakład opiekuńczo - leczniczy

Poradnie specjalistyczne

Pracownie

Narodowy Program Szczepień COVID19

Medycyna Sportowa

Ratownictwo medyczne

Podstawowa opieka zdrowotna

Szkoła rodzenia

Administracja Szpitala

Usługi komercyjne

Centralna Sterylizatornia

Akredytacja

Projekty EU

RODO

Dotacje z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych

Po przybyciu do szpitala każdy pacjent trafia najpierw do Izby Przyjęć, gdzie przeprowadzane są badania wstępne i załatwiane formalności związane z przyjęciem na oddział.

Pacjent powinien przedstawić skierowanie na właściwy oddział szpitala. Jedynie w przypadkach nagłych skierowanie nie jest wymagane.

Oprócz skierowania do szpitala należy przedstawić dokument tożsamości, w którym znajduje się numer PESEL pacjenta (dowód osobisty, paszport, legitymacja studencka). Od dnia 01.01.2013 roku nie ma potrzeby przedstawiania dokumentu ubezpieczenia. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy pacjent w systemie e-wuś obsługiwanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia widnieje jako nieubezpieczony. Wówczas na zasadach wcześniej obowiązujących musi dostarczyć odpowiedni dokumenet ubezpieczenia:
  • Osoba ubezpieczona - aktualna legitymacja ubezpieczeniowa;
  • Osoba ubezpieczająca się indywidualnie - dowód wpłaty;
  • Osoba nieubezpieczona - dowód tożsamości. Ponadto pokrywa koszty leczenia;
  • Rencista - legitymację rencisty i ostatni odcinek renty;
  • Rzemieślnik - legitymację rzemieślnika i dowód ostatniej wpłaty;
  • Rolnik - legitymację lub zaświadczenie wydane przez Urząd Gminy;
  • Członkowie rodziny osób ubezpieczonych - aktualna rodzinną legitymację ubezpieczeniową;
  • Osoby bezrobotne - legitymację ubezpieczeniową lub zaświadczenie z Rejonowego Urzędu Pracy.
Po załatwieniu formalności pacjent zostaje skierowany na właściwy oddział.
Ubranie osobiste oraz przedmioty wartościowe, na czas pobytu w szpitalu zostają złożone za pokwitowaniem w depozycie szpitalnym.
 
Prosimy zapoznać się z regulaminem odwiedzin [POBIERZ]
 
Zasady rejestracji do poradni znajdują się w zakładce "Poradnie specjalistyczne" zaś do pracowni diagnostycznych w zakładce "Pracownie"
Strona korzysta z cookies do celów statystycznych i us?ug zewn?trznych (np. google analytics). Wi?cej informacji o cookies i ustawieniach przegl?darki TUTAJ [akceptuj? - zamknij]