Izba przyjęć

Odziały szpitalne

Blok operacyjny

Zakład opiekuńczo - leczniczy

Poradnie specjalistyczne

Pracownie

Narodowy Program Szczepień COVID19

Medycyna Sportowa

Ratownictwo medyczne

Podstawowa opieka zdrowotna

Szkoła rodzenia

Administracja Szpitala

Usługi komercyjne

Centralna Sterylizatornia

Akredytacja

Projekty EU

RODO

Dotacje z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych
Pracownia diagnostyki laboratoryjnej


  
TELEFONY
Laboratorium (56) 675 22 55 wew. 218 lub (56) 63 92 218
Kierownik (tel/fax) (56) 675 22 55 wew. 219 lub (56) 63 92 219


LOKALIZACJA- dziedziniec, wejście B, poziom: parter

W związku z zagrożeniem epidemicznym

przed wykonaniem badań laboratoryjnych

prosimy o rejestrację telefoniczną pod numerem : (56) 675 22 55 wew. 218 lub (56) 63 92 218


PERSONEL:

Kierownik
dr n. med. Jolanta Bursztyńska
Specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej


Diagnosta laboratoryjny
mgr Ewa Mikołajczyk

mgr Joanna Glazik

Technicy
st.tech.anal.med. Alicja Kręciszewska
st.tech.anal.med.Jan Kręciszewski
st.tech.anal.med.Daria Wieczorkowska
tech.chemii Barbara Jankowska


Rejestratorka medyczna
Kinga Modrzejewska Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej oferuje świadczenia zarówno pacjentom hospitalizowanym jak i leczonym ambulatoryjnie.

Wykonujemy badania z zakresu:

 • hematologii
 • biochemii klinicznej
 • immunochemii
 • analityki ogólnej
 • serologii transfuzjologicznej
 • koagulologii


Zapewniamy wysoką jakość i wiarygodność wyników badań poprzez:
1.opracowanie i nadzorowanie procedur na każdym etapie powstawania wyniku badania laboratoryjnego,
2.pracę na wysokiej jakości, specjalistycznej aparaturze laboratoryjnej dostosowanej do rodzaju oferowanych badań,
3.codzienną wewątrzlaboratoryjną kontrolę jakości badań,
4.uczestnictwo w zewnętrznych programach kontroli jakości:
-Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej – Łódź
-Międzynarodowy Program Zewnętrznej Kontroli Jakości PREVECAL
-Krajowy Program Zewnętrznej Oceny Jakości dla Laboratoriów Immunologii Transfuzjologicznej
-Międzynarodowa Zewnątrzlaboratoryjna Kontrola Jakości RANDOX - program RIQAS


 

Przyjmowanie i pobieranie materiału do badań
dni robocze 8:00-10:00

 

Odbiór wyników badań laboratoryjnych 
dni robocze

8:00-14:30 - laboratorium (Ipiętro)


Badania laboratoryjne wykonujemy:

 • nieodpłatnie – na podstawie skierowań wystawionych przez zleceniodawców mających podpisaną umowę ze Szpitalem Powiatowym w Chełmży,
 • odpłatnie- dla pacjentów nie posiadających skierowań lub leczących się w prywatnych gabinetach lekarskich.    
 •  

  
Strona korzysta z cookies do celów statystycznych i us?ug zewn?trznych (np. google analytics). Wi?cej informacji o cookies i ustawieniach przegl?darki TUTAJ [akceptuj? - zamknij]